SAHNE PERDESİ:
Sahne perdesi, sinema, opera ve tiyatro gösteri salonlarında ayrıca konferans solanlarında kullanılmaktadır. Çalışma sistemine göre sahne perdeleri 4 gruba ayrılır.

1. Manuel ( ip kontrollü ) sahne perdesi
2. Motorlu sahne perdesi
3. Motorlu uzaktan kumandalı sahne perdesi
4. Mem manuel ( ip kontrollü ) hem motorlu çalışabilen sahne perdeleridir.
Manuel sahne perdesi büyük olmayan sahnelerde ip kontrollü olarak çekme ipiyle kullanılan mekanizmalı sistemlerdir.